Jäsen-, kausi- ja valmennusmaksujen maksaminen

 • Laskut lähetetään
  • uusille jäsenille liittyessä seuraan
  • nykyisille jäsenille kauden alussa edelliskauden ryhmän/ryhmien mukaisesti
  • Poikkeus! kertamaksulla pelaavat huolehtivat maksut seuran tilille ennen pelivuorolle tuloa
 • Jäsen-, kausi- ja valmennusmaksu maksetaan FI2880001979001535 tilille
 • Maksussa mainittava maksettavan jäsenen nimi ja maksettavat maksut
 • Aikuisten maksut voi suorittaa myös ePassia käyttäen
 • HUOM!
  • Jäsenmaksu maksetaan täysimääräisenä syyskauden alussa ja se kattaa myös kevät- ja kesäkauden (maksetaan myös liityttäessä jäseneksi vasta kevät- tai kesäkaudella)
  • Kausi- ja valmennusmaksu maksetaan täysimääräisenä kunkin kauden alussa niiden pelivuorojen / valmennusryhmien osalta johon osallistuu
  • Jäsen-, kausi- ja valmennusmaksuja ei palauteta, mikäli lopettaa kesken kauden/valmennusjakson

Lasku
Saajan
tilinumero
IBAN: FI2880001979001535
BIC: DABAFIHH
Viesti:
Etunimi ja Sukunimi
Jäsenmaksu juniori / aikuinen
Kausimaksu Kivimäki / Matinkylä / Rajakylä / TaliTO / TaliSU / ALL / SingleEvent
Valmennus R1A / R2A / R1B / R2B / R3
Saaja Martinlaakson Sulkapallo ry.
Vihertie 47b
Vantaa 01620
Maksaja   Viite  
Tililtä nro   Eräpäivä heti Yhteensä:______

Member, season and coaching fees payments

 • Invoice will be sent
  • for new members when joining the club
  • for existing members beginnig of the season and based on previous season
  • Exeption! Single event payment players shall take care of the payment to club account before the play event
 • Member, season and coaching fees to be paid into following bank account FI2880001979001535
 • In the payment need to be mentioned member name and what the payment is for
 • Adults payment could also payed with ePassi
 • NOTE!
  • Member fee payment will payed in autumn and it will cover spring and summer season (to be payed fully even member is joining the club in sping or summer season)
  • Season and coaching fees to be payed fully from all groups which member is enrolling
  • Member, season and coaching fees will not be refunded if you will stop during the season / training period
Copyright © 2019 Martinlaakson Sulkapallo. All rights reserved.
GetSimple CMS   getsimplethemes.ru